DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

onsdag 19 maj 2010

2 kommentarer:

Anette Sjölander sa...

Utsikt från bygdegården mot den forna skyttepaviljongen som fanns där en gång i tiden.

Anette Sjölander sa...

Foto av Lisa Malmström