DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

torsdag 15 juli 2010

"I grafteori är ett träd en enkel sammanhängande graf utan cykler. Om grafen skulle bestå av fler komponenter, som även de är träd, så kallas det en skog." (bara så att ni vet...hälsningar anette)

1 kommentar:

Anette Sjölander sa...

Denna underbara information hämtade jag från Wikipedia.