DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

måndag 30 augusti 2010

Abstraction is everybody's zero but nobody's nought. Robert Smithson

1 kommentar:

Anette Sjölander sa...

Robert Smithson-konstnär som jobbade med "Land Art" känd för t ex "Spiral Jetty" i Great Salt Lake, Utah (1970) bland annat.