DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

onsdag 25 augusti 2010

Idag var det många som hittade en plats i skogen......en del gick länge o funderade....men tillslut uppenbarade sig "Paradiset" !!!!!

Inga kommentarer: