DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

fredag 20 augusti 2010

Många har hört av sig (ca 26 st) o en del har redan valt ut platser i skogen.....några går o funderar fortfarande....det är som det ska vara.....Johan jobbar på en karta .............och nästa vecka ska vi börja pricka in platserna.....det finns fortfarande tid att bestämma sig......!
Hör av er till någon av oss...Lisa, Johan eller Anette !!!

Inga kommentarer: