DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

onsdag 22 september 2010

"Oftast handlar det om att hålla sig flytande, utan att sjunka ner och behöva gräva sig upp och börja om på nytt."

Inga kommentarer: