DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

tisdag 21 september 2010

1 kommentar:

Anette Sjölander sa...

Skåp
Öppet eller stängt?
Ljudlöst eller bullrigt?
Nyfiken eller ointresserad?