DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

tisdag 28 september 2010

Välkommen på Föreläsning med Lars Vipsjö ! Onsdag 29 sept Kl. 18.30 i Mellby Bygdegård

1 kommentar:

Anette Sjölander sa...

En intressant föreläsning med bildvisning för ca 26 personer.