DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

söndag 10 oktober 2010

Mellbyskogen ger.......#1 (september)

Septembers konsthandling av Johan nu på film (se högerspalten)

Inga kommentarer: