DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

söndag 3 oktober 2010

Se mer bilder på Johans adress......http://www.flickr.com/photos/tlox/sets/72157624947204414/

Inga kommentarer: