DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

torsdag 18 november 2010

Ikväll fick vardagen vika undan för ett glas vin......och sedan förvirrade vi oss in bland alla stigar......en verkar väldigt spännande  !!

Inga kommentarer: