DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

onsdag 1 december 2010

"Inom oss alla finns det en Uggla, en Kanin, en I-or och en Puh.
Alltför länge har vi valt Ugglans och Kaninens väg.
Nu klagar vi likt I-or över följderna.
Men därmed uträttar vi ingenting.
Om vi är förnuftiga, väljer vi Puhs väg.
Som om det vore långt bortifrån, kallar den på oss med ett barnasinnes röst.
Ibland kan det vara svårt att höra den, men inte desto mindre är den väsentlig,
ty utan den kommer vi aldrig att finna vägen genom Skogen."
Ur boken Tao enligt Puh av Benjamin Hoff

Inga kommentarer: