DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

onsdag 29 december 2010

Johan har lagt in sin senaste film "Tempererat piano december" (se i högerspalten )

Inga kommentarer: