DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

lördag 5 mars 2011

Lite bilder från Maskworkshopen med Torbjörn Alström i Mellby Bygdegård !
Inga kommentarer: