DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

måndag 9 maj 2011

Workshopen den 28-29 maj med Michael Norlind är tyvärr INSTÄLLD !

Inga kommentarer: