DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

onsdag 24 augusti 2011

"sida vid sida
lyser deras kronor;
var och en
får egen glans av
sin annorlunda
granne, medan
rötterna har
sina egna
intressen."

Ur boken Vinterträdet-Dikter-Tom Hedlund

Inga kommentarer: