DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

tisdag 6 september 2011

Improvisation inför publik den 11 sept kl. 15.00.

Hej, nu är det snart ett år sedan jag, i samband med utställningen "Skog 1", började improvisera på pianot i skogen. Jag har bestämt mig för att göra en improvisation inför publik den 11 september kl.15.00 (på årsdagen).
Vi samlas 15.00 vid Mellby Byggdegård för gemensam promenad ut till instrumentet.

Medtag lämpliga skor och eventuellt något att sitta på.
Projektet kommer att fortsätta med nya improvisationer tills jag eller pianot fallit sönder.
Arbetet är en del i Konsthall Mellbyskogens verksamhet.

Hjärtligt välkomna

Johan Malmström (konstnär)

0704 944 688

Inga kommentarer: