DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

måndag 10 oktober 2011

"Konstnatta"

Lördagen den 5 nov medverkar vi i ”Konstafton i Lidköping” och finns på plats i skogen och i Mellby Bygdegård mellan kl 12-24 (ca 9 km från Lidköping).

I skogen:

”Den tredje huden” installation av Anette Sjölander
”Diagram” videoinstallation av Johan Malmström
”Vikning” performance av Elisabet Larsson-Malmström

I bygdegården:

Konstvideo av bl a Björn Larsson, Agnetha Götesson, Hanna Stahle, Johan Malmström m.fl.
Foto o diaskulptur av Anette Sjölander.

Soppa och bröd serveras till en billig penning .

Välkommen !

Inga kommentarer: