DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

tisdag 10 april 2012

Konstsamtal i Mellbyskogen

På torsdag kommer konstnären och fotografen Björn Larsson till Mellby Bygdegård och föreläser om naturrepresentation och bildmanipulationer, inom fältet naturfotografi och landskapsmåleri. Se hemsidan för mer info.
(Björn Larsson medverkade i utställningen "Skog 1" 2010 i Konsthall Mellbyskogen)

Inga kommentarer: