DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

En skog där konsten tar plats ibland.......för närvarande vilande men finns som utställningsplats för bl.a konstnärer som ställer ut på RUM44.

torsdag 1 september 2016

9, 10, 11 september 2016

I samarbete med Mellby Fria Kulturkommun och Konsthall Mellbyskogen. Delfinansierat av Västra götalandsregionen, Lidköpings kommun, NBV-väst och Svenska Kyrkan

Inga kommentarer: