DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

lördag 23 april 2011

Torsdag 5 Maj Kl. 19.00 i Mellby Bygdegård är det Föredrag med Katarina Botwid (konstnär, keramiker,arkeolog, lärare). " Konstnärsrollen är i ständig förändring, från det ensamma geniet som gör stor konst till den sociale experimenterande samtida konstnären. Föredraget kommer att handla om min personliga form för konstnärskap i den samtida konstvärlden. Att vara konstnär med företag är en fråga som kommer att belysas och förhoppningsvis diskuteras under kvällen. " Pris 50 kr, inkl. kaffe VÄLKOMMEN !

Inga kommentarer: