DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

måndag 18 april 2011

Bilder från Johan Malmströms föreläsning om "Det fula" i Mellby Bygdegård

Inga kommentarer: