DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

måndag 11 april 2011

"Det fula"

Välkommen till Mellby Bygdegård på torsdag.....Johan ska resonera lite....spana in våran hemsida för mer information.

Inga kommentarer: