DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

fredag 9 mars 2012

Agneta Strindinger berättar om sitt konstnärsskap i Mellby Bygdegård nu på onsdag den 14 mars. Kl.19.00. VÄLKOMMEN (Se vår hemsida för mer info)

Inga kommentarer: