DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

söndag 18 mars 2012

Vi tackar Agneta för ett mycket intressant och tänkvärt samtal hos oss här vid skogsbrynet!

Inga kommentarer: