DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

måndag 23 september 2013

Kolla in Johans sista (?) Tempererat piano !!!

▶ Tempererat piano 9112013 - YouTube

Inga kommentarer: