DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

lördag 28 december 2013

                    Soffan

1 kommentar:

Anette Sjölander sa...

Foto av Anette Sjölander taget i Mellbyskogen då vi förberedde "Skog 1" 2010. Den här soffan fungerade som utescen för musikanter och skogsbesökare men det är länge sedan den gick till de sälla jaktmarkerna.