DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

torsdag 1 september 2016

9, 10, 11 september 2016

I samarbete med Mellby Fria Kulturkommun och Konsthall Mellbyskogen. Delfinansierat av Västra götalandsregionen, Lidköpings kommun, NBV-väst och Svenska Kyrkan

Inga kommentarer: