DET KONSTNÄRSDRIVNA RUMMET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTUR OCH KONSTNÄRLIGA EXPERIMENT.

Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv.

måndag 19 september 2016

Se lite bilder från Skogslliv....

 https://www.flickr.com/photos/tlox/page1/  (foto av Börje Eriksson)

http://anettesjolander.blogspot.se/  (foto av Anette Sjölander)

Inga kommentarer: